Skip to content Skip to footer

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Domowa oczyszczalnia ścieków to coraz częściej stosowane rozwiązanie. Jest ekologiczne, bezpieczne i bardzo opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. Zapewnia skuteczne zarządzanie ściekami, jednocześnie nie generując dużych kosztów ani nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia człowieka. Na jakiej zasadzie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków i kiedy warto w nie zainwestować?

Oczyszczalnie przydomowe – zasady działania

Oczyszczalnia przydomowa to rozwiązanie wyjątkowo ekologiczne. Mechanizm tego rodzaju oczyszczalni ścieków wykorzystuje bowiem naturalne procesy mające miejsce w przyrodzie, by unieszkodliwić niebezpieczne związki. Proces oczyszczania składa się dwóch etapów, które wzajemnie się uzupełniają. Na początku konieczne jest oczyszczenie ścieków przez bakterie beztlenowe – proces odbywa się w jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym. W trakcie jego trwania ścieki podzielone zostają na proste związki rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne sole mineralne. Tak zwana „szara woda”, czyli płynna część ścieków przepływa następnie z osadnika gnilnego do studzienki rozdzielczej, gdzie rozpoczyna się drugi etap oczyszczania. W warunkach tlenowych usuwane są pozostałe niebezpieczne dla człowieka i środowiska związki. Następuje ich pełna neutralizacja i proces oczyszczania w przydomowej oczyszczalni ulega zakończeniu.

Kiedy domowa oczyszczalnia ścieków do dobry pomysł?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków firmy https://oczyszczalnie-metalbud.pl/ mają wiele zalet. To rozwiązanie ekonomiczne i dobre dla środowiska, stworzone z myślą o osobach, które nie mają możliwości podpięcia się pod kanalizację zbiorczą. Przed podjęciem decyzji o instalacji przydomowej oczyszczalni, trzeba jednak sprawdzić, czy teren nadaje się pod tego typu inwestycję. Działka musi bowiem spełniać określone wymagania, jeśli chodzi o jej wymiary oraz warunki glebowe.
Przed instalacją oczyszczalni przydomowej, obowiązkowo należy przeprowadzić specjalistyczne badania terenowe. Specjalista powinien ocenić zdatność gruntów oraz zbadać poziom wód gruntowych. Gdy te są lekko podwyższone, trzeba będzie zmodyfikować plan oczyszczalni, gdy są bardzo wysokie – budowa może być niemożliwa.

Oczyszczalnie przydomowe – inwestycja na lata

Choć budowa oczyszczalni wymaga inwestycji finansowej, to ta jest bardzo opłacalna. To najbardziej ekonomiczne, a przy okazji bezpieczne i przyjazne środowisku rozwiązanie, jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków. Utrzymanie oczyszczalni waha się od 100 do 400 złotych rocznie, więc dokonana inwestycja bardzo szybko się zwraca. W przypadku większości inwestorów termin zwrotu wynosi około 3 lat, podczas gdy inne rozwiązania wymagają stałych, dużych nakładów finansowych.