Skip to content Skip to footer

Skuteczne badania w laboratorium akredytowanym

Przeprowadzanie dokładnej analizy chemicznej ma nieraz fundamentalne znaczenie, chociażby w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Tego typu badania prowadzone są np. w branży drogowej, rolnictwie, jak również w innych branżach. Co szczególnie istotne czasami konieczność przeprowadzenia takich badań wynika wprost z przepisów, a co za tym idzie nie mogą one zostać zlecone pierwszemu lepszemu laboratorium.

Akredytacja bardzo ważna

Aby dane badanie było oficjalne honorowane musi ono zostać przeprowadzone przez jednostkę posiadającą oficjalne uznanie przez uprawnione do tego celu instytucje państwowe. Fachowo laboratorium takie określane jest jako 'akredytowane’. Posiadając taki statut laboratorium tego typu może przeprowadzać wszelkie badania, których wyniki mają oficjalne znaczenie, np. z punktu widzenia wypełnienia zobowiązań kontraktowych, nałożonych na wykonawcę prac drogowych, czy też dotyczące stopnia zawartości danego pierwiastka w glebie.

Co szczególnie istotne liczba tego typu laboratoriów nie jest duża. Aby uzyskać akredytację trzeba bowiem spełnić szereg warunków, dotyczących m.in.: posiadanego wyposażenia i potencjału kadrowego, stosowanych metod laboratoryjnych, podejścia naukowego, czy też wiarygodności i powtarzalności wyników. Każde laboratorium akredytowane w Katowicach musi zatem spełniać te wymogi, zgodnie zresztą z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dodatkowa wiarygodność wyników

W jakim celu laboratoria starają się o uzyskanie akredytacji? Wbrew pozorom jest to dla tego typu podmiotów bardzo istotna kwestia, stanowi bowiem realny dowód na to, iż prowadzona przez nie działalność laboratoryjna spełnia wyśrubowane standardy, stawiane tego typu jednostkom. Akredytacja stanowi więc najlepszą rekomendację dla wszystkich podmiotów zlecających badania, które chcą być formalnie pewne prawidłowości otrzymanych wyników.

Warto więc zauważyć, że również każde laboratorium akredytowane w Katowicach spełnia postawione takim jednostkom standardy. Daje to potencjalnym zleceniodawcom pewność, że wyniki, uzyskane wskutek przeprowadzonej w takim laboratorium analizy, będą wiarygodne. Bez takiej pewności część podmiotów zapewne nie zdecydowałaby się na zlecenie badania dostarczonej próbki dla danego laboratorium.

Częste wystąpienia o akredytację

Wiedząc o takim stanie rzeczy laboratoria często występują o akredytację do instytucji, uprawnionych przez organy państwowe do nadawania takiego miana. Nie zawsze jednakże wnioski są rozpatrywane pozytywnie, bowiem część ubiegających się o ten status podmiotów nie spełnia wyśrubowanych wymagań, jakie są w takich sytuacjach stawiane.

Warto także zauważyć, że otrzymanie akredytacji jest równoważne ze zgodą na wizyty kontrolne, przeprowadzane przez pracowników jednostki, która takiej akredytacji udzieliła. Wizyty takie mają za zadanie potwierdzić, iż dane laboratorium w bieżącej działalności stosuje się do wymagań, jakie musiało spełnić, aby akredytację uzyskać.